Showing posts with label Danh ngôn ăn uống. Show all posts
Showing posts with label Danh ngôn ăn uống. Show all posts

Danh ngôn ăn uống (vui)

Khi tôi ăn cơm…Cả quán dõi theo từng động tác. Tự Tin -Gắp Nhanh – Phong Cách. Tôi thích cơm bụi. Cơm bụi rất lôi cuốn. Lôi cuốn là phải ăn nhanh. Ăn nhanh là sạch sẽ. Tôi là…Sinh Viên Nghèo!!!!

Dẫu biết rằng cố ăn là sẽ béo
Nên dặn lòng càng béo lại càng xinh.

Ăn tranh thủ.
Ngủ khẩn trương.
Học bình thường.
Yêu đương là chính.

Ăn hột mít luộc có thể gây mất đoàn kết nội bộ và nghi ngờ lẫn nhau.

Học cho lắm cũng ăn mắm với cà, học tà tà cũng ăn cà với mắm, học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng, học luồn xuồn cũng cởi truồng đi tắm. 

Danh ngon về các món ăn ngon