Nghệ thuật tạo hình chuối... toàn tập

Chỉ với một vài trái chuối bình thường, nhưng với bàn tay khéo léo và óc sáng tạo không giới hạn, nhà thiết kế người Hà Lan Stephan Brusche đã tạo nên những tác phẩm rất có hồn.

Nghệ thuật tạo hình chuối... toàn tập


Nghệ thuật tạo hình chuối... toàn tập

Nghệ thuật tạo hình chuối... toàn tập

Nghệ thuật tạo hình chuối... toàn tập

Nghệ thuật tạo hình chuối... toàn tập

Nghệ thuật tạo hình chuối... toàn tập

Nghệ thuật tạo hình chuối... toàn tập

Nghệ thuật tạo hình chuối... toàn tập

Nghệ thuật tạo hình chuối... toàn tập

Nghệ thuật tạo hình chuối... toàn tập

Nghệ thuật tạo hình chuối... toàn tập

Nghệ thuật tạo hình chuối... toàn tập

Nghệ thuật tạo hình chuối... toàn tập

Nghệ thuật tạo hình chuối... toàn tập

Nghệ thuật tạo hình chuối... toàn tập

Nghệ thuật tạo hình chuối... toàn tập

Nghệ thuật tạo hình chuối... toàn tập

0 coment�rios:

Post a Comment