Ngắm gà khỏa thân

Có câu rằng: "Mai sau về với ông bà - Ngồi trên nóc tủ ngắm gà khỏa thân". Ấy là ví von thế, cười cho đời nó tươi chứ ai biết mai sau thế nào. Tiện đây có lượm lặt được mấy ảnh gà khỏa thân, mang về cho cả nhà lai rai ngắm dần...

» Tranh ẩm thực Ida Skivenes
» Bánh ngon cho Noel 2013
» Lễ hội cam chanh Menton

Món ăn ngon: Ngắm gà khỏa thân

Món ăn ngon: Ngắm gà khỏa thân

Món ăn ngon: Ngắm gà khỏa thân

Món ăn ngon: Ngắm gà khỏa thân

Món ăn ngon: Ngắm gà khỏa thân

Món ăn ngon: Ngắm gà khỏa thân


Món ăn ngon: Ngắm gà khỏa thân

Món ăn ngon: Ngắm gà khỏa thân

Món ăn ngon: Ngắm gà khỏa thân

Món ăn ngon: Ngắm gà khỏa thân

Món ăn ngon: Ngắm gà khỏa thân

Món ăn ngon: Ngắm gà khỏa thân

Món ăn ngon: Ngắm gà khỏa thân

Món ăn ngon: Ngắm gà khỏa thân

Món ăn ngon: Ngắm gà khỏa thân

Món ăn ngon: Ngắm gà khỏa thân

0 coment�rios:

Post a Comment