Thực Phổ Bách Thiên (phần 1 - Lời tựa)

Các món ăn ngon trong Thực Phổ Bách Thiên

"Thực phổ bách Thiên" (TPBT) là tên một cuốn sách dạy gia chánh gồm 100 bài thơ hướng dẫn cách chế biến những món ăn thông dụng trong các gia đình Huế. Nói thêm, đây là bếp ăn của gia đình quí tộc Huế, vì tác giả Trương thị Bích là dâu của Tùng Thiện Vương; và bài thơ đề sách cho biết rằng chính nhạc mẫu của bà (tức là phu nhân của Tùng Thiện Vương) đã "dạy vẽ" cho bà về cung cách nấu nướng ở đây: "Bắt chước bà gia thuở dọn xơi - Làm thành thực phổ dạy cho người".

Trích: Thực Phổ Bách Thiên & Nghệ Thuật Làm Bếp Kiểu Huế
Tác giả: Hoàng Phủ Ngọc Tường

 -----------------------------------------

1 - Tổng luận

Có khi cá thịt có khi rau,
Nấu nướng chiên xào phải đủ màu,
Trong sạch là gương, tùy mặn lạt,
Dẻo dai cơm chín chủ làm đầu.


2 - Nấu Cơm 


Gạo vút nồi chùi, nước kém hai,
Cơm sôi lửa bớt sế đừng sai,
Vung trên lá dưới hơi vừa kín,
Bốn khắc xây vần chín dẻo dai.


2 coment�rios: